Văn bản pháp quy về thuế nhà thầu

Article ID: 1006
Last updated: 18 Aug, 2015

Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính 

  • Về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

  • Hiệu lực thi hành: 01/10/2014

Công văn số 4280/TCT-CS ngày 2/10/2014 của Tổng cục Thuế

  • Về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

  • Ngày ban hành: 02/10/2014

Lưu ý: Bấm vào liên kết tại số văn bản để vào thư viện Webketoan tải văn bản về. 

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1006
Last updated: 18 Aug, 2015
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 2707
Bình luận: 0
Ngày đăng: 18 Aug, 2015 by Ánh Vân - Webketoan
Ngày cập nhật: 18 Aug, 2015 by Ánh Vân - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Thuế nhà thầu       Thông tư 103/2014/TT-BTC