Văn bản pháp quy về thuế nhà thầu

Article ID: 1006
Last updated: 18 Aug, 2015

Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính 

  • Về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

  • Hiệu lực thi hành: 01/10/2014

Công văn số 4280/TCT-CS ngày 2/10/2014 của Tổng cục Thuế

  • Về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

  • Ngày ban hành: 02/10/2014

Lưu ý: Bấm vào liên kết tại số văn bản để vào thư viện Webketoan tải văn bản về. 

This article was:   Report an issue


Article ID: 1006
Last updated: 18 Aug, 2015
Revision: 2
Views: 2502
Comments: 0
Posted: 18 Aug, 2015 by Ánh Vân - Webketoan
Updated: 18 Aug, 2015 by Ánh Vân - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Prev     Next
Thuế nhà thầu       Đối tượng áp dụng