Điểm tin những văn bản hướng dẫn Thuế mới Tháng 04/2018

Article ID: 1432
Last updated: 12 Apr, 2018
Article ID: 1432
Last updated: 12 Apr, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 1189
Bình luận: 0
Ngày đăng: 12 Apr, 2018
by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 12 Apr, 2018
by Loan - Webketoan


1. Quy tắc mới về xuất xứ hàng hóa và kê khai xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu.

Thông tư 05/2018/TT-BCT

Đối tượng áp dụng: thương nhân, cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến xuất xứ hàng hóa.

Ngày ban hành: 03/04/2018

Ngày có hiệu lực: 03/04/2018


2. Chính sách thuế khi thực hiện sát nhập doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động chi nhánh
 

Công văn 1064/TCT-KK, ngày 29/03/2018
 

3. Khi đã nộp hồ sơ giải thể có được khôi phục MST?

Công văn 1062/TCT-KK, ngày 29/03/2018
 

4. Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT hàng trả lại nước ngoài
 

Công văn 3761/BTC-CST, ngày 02/04/2018

5. Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động vãng lai ngoại tỉnh như thế nào?
 

Công văn 3759/BTC-TCT, ngày 02/04/2018
 

6. Chuyển máy móc nhập khẩu cho chi nhánh có phải xuất hóa đơn?
 

Công văn 1167/TCT-CS, ngày 05/04/2018
 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1432
Last updated: 12 Apr, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 1189
Bình luận: 0
Ngày đăng: 12 Apr, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 12 Apr, 2018 by Loan - Webketoan