Chi phí tiền lương, tiền công của giám đốc có được tính vào chi phí được trừ hay không?

Article ID: 1554
Last updated: 14 Dec, 2018
Article ID: 1554
Last updated: 14 Dec, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 3625
Bình luận: 0
Ngày đăng: 14 Dec, 2018
by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 14 Dec, 2018
by Loan - Webketoan


Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN là một vấn đề quan trọng không thể bỏ qua đối với doanh nghiệp. Bài viết sau sẽ giúp các kế toán hiểu rõ hơn về chi phí được trừ, cụ thể là tiền lương, tiền công của giám đốc. Đây là các khoản chi trong thực tế nhưng trong các chính sách thuế hiện nay có được đưa vào chi phí được trừ hay không?. Hãy cùng theo dõi bài viết này nhé!
 

Webketoan-chi-phi-tien-luong-cua-giam-doc-co-duoc-tinh-vao-chi-phi-duoc-tru


1. Chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là gì?
 

Theo điều 4 của TT96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 sửa đổi bổ sung TT78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 có nêu như sau: Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

c) Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
 

2. Giám đốc là chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ)
 

Theo điểm d khoản 2.6 điều 4 TT96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC) có quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

"d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh."
 

Theo Công văn 75278/CT-HTr ngày 26/11/2015 của Tổng cục thuế, cục thuế TP Hà Nội trả lời:

"Khoản chi tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ) không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh được xác định là khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC"
 

Như vậy: Tiền lương, tiền công của giám đốc là chủ DNTN và công ty TNHH MTV (do cá nhân làm chủ), không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp vào việc điều hành sản xuất, kinh doanh, mọi trường hợp đều không được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Trường hợp các cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên tham gia trực tiếp vào quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thì vẫn được tính vào chi phí hợp lý.
 

2. Giám đốc thuê ngoài
 

Nếu giám đốc thuê ngoài, nhận lương hằng tháng từ chủ doanh nghiệp thì chi phí này được xem là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Tuy nhiên để có thể đưa chi phí này vào chi phí hợp lý cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

  • Hợp đồng lao động
  • Hồ sơ của người lao động
  • Bảng chấm công hàng tháng.
  • Bảng thanh toán tiền lương.
  • Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu thanh toán qua ngân hang.

Đây là các giấy tờ chứng minh lao động đã làm việc tại Doanh nghiệp và đã nhận các khoản tiền lương trong quá trình tham gia trực tiếp vào việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.
 

3. Giám đốc của công ty TNHH 2 Thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần
 

Theo quy định của Luật thuế TNDN hiện hành, điều 4 TT96/2015/TT-BTC quy định thì trường hợp Giám đốc, Phó giám đốc Công ty TNHH đồng thời vừa là người góp vốn lập Doanh nghiệp, vừa là người điều hành trực tiếp hoạt động của DN 2 thành viên trở lên, hoặc giám đốc công ty Cổ phần với tư cách là những lao động của DN thì đương nhiên DN phải trả lương cho họ. Các khoản chi này, đương nhiên được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế
 

4. Cơ sở pháp lý:
 

Nhóm biên tập: Nguyễn Thị Trường Giang- Nguyễn Hồng Thắm

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1554
Last updated: 14 Dec, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 3625
Bình luận: 0
Ngày đăng: 14 Dec, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 14 Dec, 2018 by Loan - Webketoan
Tags

Tài liệu đính kèm