Chế tài phạt đối với doanh nghiệp chậm đóng BHYT

Article ID: 1521
Last updated: 23 Aug, 2018
Article ID: 1521
Last updated: 23 Aug, 2018
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 1117
Bình luận: 0
Ngày đăng: 22 Aug, 2018
by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 23 Aug, 2018
by Loan - Webketoan

Webketoan_doanh-nghiep-cham-dong-bhyt-se-bi-gi


Ngoài ra, nếu doanh nghiệp không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ bảo hiểm y tế;

Và Doanh nghiệp phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Căn cứ:

- Khoản 4, Điều 1, Quyết định 888/QĐ-BHXH

- Thông báo 13/TB-BHXH

 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1521
Last updated: 23 Aug, 2018
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 1117
Bình luận: 0
Ngày đăng: 22 Aug, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 23 Aug, 2018 by Loan - Webketoan
Tags