BHXH TP.HCM thay đổi phiếu giao nhận hồ sơ làm thủ tục BHXH từ ngày 10/10/2017

Article ID: 1242
Last updated: 16 Oct, 2017

Ngày 09/10/2017, BHXH ban hành thông báo 2123/TB-BHXH.

Theo đó thông báo:

Ban hành 18 phiếu giao nhận hồ sơ giấy:

 • Phiếu  giao nhận hồ sơ (PGNHS) 607: Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng
 • PGNHS 608: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch
 • PGNHS 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ
 • PGNHS 610: Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi, nơi KCB, thông tin trên thẻ
 • PGNHS 612: Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; đổi thời điểm hưởng từ đủ 5 năm liên tục. Cấp thẻ cho kỳ trước thiếu thông tin
 • PGNHS 620: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN
 • PGNHS 621: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc
 • PGNHS 622: Xác nhận đang tham gia BHXH (622).
 • PGNHS 623: Tiếp nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN của người lao động nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ BHXH
 • PGNHS 624: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước 1995; điều chỉnh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại trước 1995
 • PGNHS 625: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH.
 • PGNHS 626: Rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn 4027
 • PGNHS 627: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho người lao động đang được cơ quan BHXH rà soát
 • PGNHS 628: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH
 • PGNHS 629: Xác nhận sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • PGNHS 630: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu Sổ, Thẻ
 • PGNHS 666: Cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
 • PGNHS 666a: Cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trường mầm non

Bãi bỏ 34 hồ sơ giấy:

 • PGNHS 101 – 111

101: Đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc lần đầu, đơn vị chuyển từ địa bàn tỉnh; thành phố khác đến

 • PGNHS 201 – 203
 • PGNHS 301 – 306
 • PGNHS 308 – 311
 • PGNHS 313
 • PGNHS 314
 • PGNHS 314b
 • PGNHS 316
 • PGNHS 317
 • PGNHS 320
 • PGNHS 333
 • PGNHS 401403

Bãi bỏ 16 PGNHS điện tử:

 • PGNHS 101 – 104
 • PGNHS 106
 • PGNHS 202
 • PGNHS 302 – 306
 • PGNHS 311
 • PGNHS 401
 • PGNHS 402
 • PGNHS 402b
 • PGNHS 403

Quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ bắt đầu áp dụng từ ngày 10/10/2017
 

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1242
Last updated: 16 Oct, 2017
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 5691
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 Oct, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 16 Oct, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Tài liệu đính kèm
item Webketoan TB2123.pdf (2.63 mb) Download

Bài trước     Bài kế
Hướng dẫn hồ sơ truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH...       Thay đổi đồng loạt phiếu giao nhận hồ sơ  khi...