Xử phạt vi phạm bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Article ID: 1030
Last updated: 23 Apr, 2016
  • Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

       + Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm quá 12 tháng so với thời hạn quy định;

       + Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định;

       + Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ.

  • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

       + Sử dụng tài liệu kế toán trong thời hạn lưu trữ không đúng quy định;

       + Không thực hiện việc tổ chức kiểm kê, phân loại, phục hồi tài liệu kế toán bị mất mát hoặc bị hủy hoại.

  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

       + Hủy bỏ tài liệu kế toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định;

       + Tiêu hủy tài liệu kế toán không thành lập Hội đồng tiêu hủy, không thực hiện đúng phương pháp tiêu hủy và không lập biên bản tiêu hủy theo quy định.

Lưu ýMức phạt tiền chỉ áp dụng đối với cá nhân. Đối với tổ chức vi phạm thì mức phạt bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính.

Nguồn tham khảo: Điều 12, Chương II Nghị định 105/2013/NĐ-CP

This article was:   Report an issue


Article ID: 1030
Last updated: 23 Apr, 2016
Revision: 2
Views: 2382
Comments: 0
Posted: 20 Apr, 2016 by Loan - Webketoan
Updated: 23 Apr, 2016 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Prev     Next
Xử phạt vi phạm kiểm tra kế toán       Xử phạt vi phạm kiểm kê tài sản