Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao

Nguyên tắc lập BCTC khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

Article ID: 1177
Last updated: 05 Jan, 2017

1. Khi thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán, tại kỳ đầu tiên kể từ khi thay đổi, kế toán thực hiện chuyển đổi số dư sổ kế toán sang đơn vị tiền tệ kế toán mới theo tỷ giá chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời điểm thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán.

2. Khi trình bày thông tin so sánh (cột kỳ trước) trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của kỳ có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán, đơn vị áp dụng tỷ giá chuyển khoản trung bình kỳ trước liền kề với kỳ thay đổi.

3. Khi thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán, doanh nghiệp phải trình bày rõ trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính lý do thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán và những ảnh hưởng (nếu có) đối với báo cáo tài chính do việc thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán.

Nguồn tham khảo: Điều 79,  Thông tư 133/2016/TT-BTC và Sách Thông tư 133.

Article ID: 1177
Last updated: 05 Jan, 2017
Xem: 0
Ý kiến: 0
Posted: 05 Jan, 2017 by Loan - Webketoan
Updated: 05 Jan, 2017 by Loan - Webketoan
Đánh giá bài viết:  
Bài trước   Bài kế
Đồng tiền sử dụng để lập BCTC khi công bố ra...     Quản lý thuế