Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao

Lưu ý khi nộp thuế môn bài năm 2013

Article ID: 839
Last updated: 18 Jan, 2013

Một số lưu ý khi kê khai nộp thuế môn bài năm 2013:

► Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh trong năm 2013 nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

► Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm 2013 nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

► Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan  đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm 2013 thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm 2013 theo mẫu số 01/MBAI (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/12/2011 của Bộ Tài Chính), thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

(Nguồn tham khảo: Điều 15, Thông tư  số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài Chính)

Xem toàn bộ thông tư và tải về tại đây.

Article ID: 839
Last updated: 18 Jan, 2013
Xem: 15118
Ý kiến: 0
Posted: 18 Jan, 2013 by Ánh Vân - Webketoan
Updated: 18 Jan, 2013 by Ánh Vân - Webketoan
Đánh giá bài viết:  
Bài trước   Bài kế
Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực...     Thuế Xuất, Nhập Khẩu_ Hướng dẫn chính sách thuế...