Loại Hợp đồng lao động

Article ID: 1179
Last updated: 09 Jan, 2017

Chia ra làm 3 loại Hợp đồng lao động:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn, mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; 

Nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì:

+ Hợp đồng XÁC ĐỊNH THỜI HẠN  trở thành hợp đồng lao động KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

+ Hợp đồng THEO MÙA VỤ HOẶC THEO CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

LƯU Ý:

Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Nguồn tham khảo: Điều 22, Bộ luật lao động năm 2012, hiệu lực 01/05/2013

This article was:   Report an issue


Article ID: 1179
Last updated: 09 Jan, 2017
Revision: 1
Views: 762
Comments: 0
Posted: 09 Jan, 2017 by Loan - Webketoan
Updated: 09 Jan, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Prev     Next
Chấm dứt HĐLĐ       Tiền lương