Điều kiện được nộp dần tiền chậm nộp thuế

Article ID: 1238
Last updated: 12 Oct, 2017

Căn cứ:

- Khoản 1 Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP
- Khoản 1 Điều 32; Khoản 3 Điều 32 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Theo đó:

Người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ tối đa không quá 12 tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Điều kiện để nộp dần tiền thuế nợ :

- Không có khả năng nộp đủ trong một lần

- Có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng

- Thư bảo lãnh của bên bảo lãnh với cơ quan thuế liên quan(bên nhận bão lãnh) phải cam kết sẽ thực hiện nộp thay toàn bộ tiền thuế được bảo lãnh cho người nộp thuế (bên được bảo lãnh) ngay khi người nộp thuế không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

- Người nộp thuế phải cam kết chia đều số tiền thuế được bảo lãnh để nộp dần theo tháng, chậm nhất vào ngày cuối tháng.

Thẩm quyền giải quyết là thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 

Nguồn tham khảo: Công văn 4451/TCT-QLN, ngày 02/10/2017

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1238
Last updated: 12 Oct, 2017
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 2072
Bình luận: 0
Ngày đăng: 12 Oct, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 12 Oct, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
6 vấn đề cần lưu ý khi làm kế toán cho doanh...       Cắt giảm hồ sơ thủ tục trong lĩnh vực Thuế,...