Đăng ký mã số thuế nhà thầu
Hồ sơ đăng ký thuế nhà thầu
Hồ sơ đăng ký thuế nhà thầu -  Đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng thầu với chủ đầu tư, đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế:    Hồ sơ gồm:    + Tờ khai đăng ký...
rating 25 Jun, 2012 Lượt xem: 20382 Bình luận: 0
Chứng nhận đăng ký thuế
Chứng nhận đăng ký thuế: Bên Việt Nam nộp thay cho thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài được cấp thông báo mã số thuế theo mẫu số 11-MST ban hành kèm theo Thông tư 80/2012. Thời hạn cấp chứng nhận đăng ký thuế : Chậm nhất...
rating 10 May, 2016 Lượt xem: 6567 Bình luận: 0
Hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin
Cơ sở kinh doanh khi đổi tên phải khai bổ sung với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ gồm: + Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST ban hành theo thông tư 156/2013/TT-BTC ( Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh,...
rating 10 May, 2016 Lượt xem: 6172 Bình luận: 0