Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao

Chi trang phục

Article ID: 572
Last updated: 27 Jul, 2014

CHI TRANG PHỤC không được tính vào chi phí được trừ nếu: 

►  Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ;

► Phần chi trang phục bằng tiền, bằng hiện vật cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm thì 

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.

Nguồn tham khảo: 

+ Khoản 2.6, Điểm 2, Điều 6, Chương II, Thông tư 78/2014/TT-BTC. ban hành ngày 18/06/2014.

Lưu ý: Bấm vào liên kết tại số văn bản để vào thư viện Webketoan tải văn bản về.

Article ID: 572
Last updated: 27 Jul, 2014
Xem: 9002
Ý kiến: 0
Posted: 22 Aug, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Updated: 27 Jul, 2014 by Ánh Vân - Webketoan
Đánh giá bài viết:  
Bài trước   Bài kế
Chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng, phụ...     Chi thưởng sáng kiến, cải tiến