Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao

Chi trang phục

Article ID: 572
Last updated: 30 Aug, 2012

CHI TRANG PHỤC không được tính vào chi phí được trừ nếu:

•    Chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hoá đơn, chứng từ;  
•    Chi trang phục bằng tiền, bằng hiện vật cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.

Article ID: 572
Last updated: 30 Aug, 2012
Xem: 5771
Ý kiến: 0
Posted: 22 Aug, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Updated: 30 Aug, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
Đánh giá bài viết:  
Bài trước   Bài kế
Chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng, phụ...     Chi phí đi lại