Phân nhóm
folder Văn bản về quản lý thuế
Cung cấp tất cả văn bản liên quan về Quản lý thuế
folder Kê khai thuế
Quy định và hướng dẫn kê khai thuế


Quản lý thuế
Chỉ thị 07/CT-TTg
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/CT-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN...
rating 09 Mar, 2018 Lượt xem: 590 Bình luận: 0
Thủ tục xác nhận doanh nghiệp nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam
Căn cứ: Khoản 2 Điều 1 Thông tư 205/2013/TT-BTC Khoản 6 Điều 44 Thông tư 156/2013/TT-BTC Theo đó: Thủ tục xác nhận doanh nghiệp nước ngoài là đối tượng cư trú của Việt Nam như sau: - Đối với doanh...
rating 12 Mar, 2018 Lượt xem: 1381 Bình luận: 0
Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018
Vừa qua Cục thuế TP.HCM vừa có file hướng dẫn Quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018. Gồm có hướng dẫn về: - Một số điểm lưu ý về thuế GTGT + Đối tượng không chịu thuế GTGT + Các trường hợp không phải...
rating 19 Mar, 2018 Lượt xem: 15518 Bình luận: 0
Nghị định 39/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 39/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ...
rating 20 Mar, 2018 Lượt xem: 349 Bình luận: 0
Nghị định mới hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 11/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP Đối tượng áp dụng: - Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và...
rating 29 May, 2018 Lượt xem: 895 Bình luận: 0
Hướng dẫn thủ tục thuế khi thay đổi CMND, thẻ căn cước công dân
Căn cứ: Khoản 2 Điều 12; Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC Công văn 4534/TCT-KK, ngày 30/09/2016 Theo đó: Tổ chức/cá nhân đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có phát sinh thay đổi thông tin về Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân...
rating 18 May, 2018 Lượt xem: 2281 Bình luận: 0
Các website của ngành thuế mà người nộp thuế nên biết
1. http://www.gdt.gov.vn/wps/portal Trang thông tin của Tổng Cục Thuế: Toàn bộ các vấn đề thời sự như: Tin tức ngành, đại lý thuế, mua sắm của ngành, văn bản…. Tất cả các phiên bản HTKK từ xưa đến nay đều ở mục "Hỗ trợ...
rating 27 Jun, 2018 Lượt xem: 481 Bình luận: 0
Quyết định 746/QĐ-TCT
Quyết định này ban hành quy trình về kiểm tra thuế, ban hành từ ngày 20/04/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
rating 13 Sep, 2018 Lượt xem: 33 Bình luận: 0

Bài trước Bài kế →
1 2