Phân nhóm
folder
Văn bản về quản lý thuế
Cung cấp tất cả văn bản liên quan về Quản lý thuế
folder
Kê khai thuế
Quy định và hướng dẫn kê khai thuế

Luật quản lý thuế 2006
Tổng hợp những sai sót thường gặp khi xác định nghĩa vụ thuế
Vừa qua, Cục thuế TP.HCM vừa gửi đến một số thông tin về các sai sót trong việc xác định nghĩa vụ thuế thường gặp qua công tác thanh tra, kiểm tra trong 5 lĩnh vực để giúp các tổ chức, cá nhân có cùng ngành nghề, lĩnh vực, tính chất kinh doanh, nghiệp vụ phát sinh tương tự với các trường hợp sai...
rating 27 Nov, 2018 Lượt xem: 1009 Bình luận: 0
Quyết định 746/QĐ-TCT
Quyết định này ban hành quy trình về kiểm tra thuế, ban hành từ ngày 20/04/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 746/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm...
rating 13 Sep, 2018 Lượt xem: 261 Bình luận: 0
Các website của ngành thuế mà người nộp thuế nên biết
1. http://www.gdt.gov.vn/wps/portal Trang thông tin của Tổng Cục Thuế: Toàn bộ các vấn đề thời sự như: Tin tức ngành, đại lý thuế, mua sắm của ngành, văn bản…. Tất cả các phiên bản HTKK từ xưa đến nay đều ở mục "Hỗ trợ kê khai thuế" Tra cứu thông tin người nộp thuế (Doanh nghiệp và...
rating 27 Jun, 2018 Lượt xem: 2640 Bình luận: 0
Nghị định mới hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 11/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP Đối tượng áp dụng: - Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 6 Nghị định này. - Cơ quan, tổ chức và cá...
rating 29 May, 2018 Lượt xem: 1081 Bình luận: 0
Hướng dẫn thủ tục thuế khi thay đổi CMND, thẻ căn cước công dân
Căn cứ: Khoản 2 Điều 12; Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC Công văn 4534/TCT-KK, ngày 30/09/2016 Theo đó: Tổ chức/cá nhân đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có phát sinh thay đổi thông tin về Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân dẫn đến thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thực...
rating 18 May, 2018 Lượt xem: 37136 Bình luận: 0
Nghị định 39/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 39/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHỈỆP NHỎ VÀ VỪA Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày...
rating 20 Mar, 2018 Lượt xem: 960 Bình luận: 0
Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018
Vừa qua Cục thuế TP.HCM vừa có file hướng dẫn Quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018. Gồm có hướng dẫn về: - Một số điểm lưu ý về thuế GTGT + Đối tượng không chịu thuế GTGT + Các trường hợp không phải tính và kê khai nộp thuế GTGT + Thuế suất 0% + Thuế suất 5%, 10% +...
rating 19 Mar, 2018 Lượt xem: 15804 Bình luận: 0
Thủ tục xác nhận doanh nghiệp nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam
Căn cứ: Khoản 2 Điều 1 Thông tư 205/2013/TT-BTC Khoản 6 Điều 44 Thông tư 156/2013/TT-BTC Theo đó: Thủ tục xác nhận doanh nghiệp nước ngoài là đối tượng cư trú của Việt Nam như sau: - Đối với doanh nghiệp nước ngoài đang là người nộp thuế thì nộp: +...
rating 12 Mar, 2018 Lượt xem: 1890 Bình luận: 0
Chỉ thị 07/CT-TTg
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/CT-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2016...
rating 09 Mar, 2018 Lượt xem: 731 Bình luận: 0
Các khoản chi phí bị khống chế về Thuế
Có nhiều bạn Kế toán hay hỏi chi phí này có bị khống chế hay không? Nên nay Webketoan liệt kê ra một số Chi phí bị khống chế về Thuế thường hay sử dụng như sau: Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet ****THUẾ TNDN: 1. Chi phí lãi vay có quan hệ liên...
rating 27 Feb, 2018 Lượt xem: 10316 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)

WEBKETOAN ACCOUNTING HUB rss