Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Phân nhóm
 
folder Kê khai thuế (9)
Quy định và hướng dẫn kê khai thuế


Showing: 1-4 of 4  
Articles
 
document Quy định chung về quản lý thuế
* Đối tượng áp dụng 1. Người nộp thuế bao gồm: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; Tổ chức được...
rating 06 May, 2016 Xem: 5295 Ý kiến: 0
document Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế
Điều 8. Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế 1. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo ngày dương lịch, kể cả ngày nghỉ theo quy định. 2. Trường hợp thời hạn...
rating 27 Nov, 2012 Xem: 6171 Ý kiến: 0
document Hướng dẫn về đăng kí thuế
Ngày 28/06/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC Thông tư này quy định về: – Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; – Thay đổi thông tin đăng ký thuế; – Chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã...
rating 16 Aug, 2016 Xem: 13626 Ý kiến: 0
document Chấm dứt hiệu lực mã số thuế
1. Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế a) Đối với doanh nghiệp: - Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản; - Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh...
rating 16 Aug, 2016 Xem: 0 Ý kiến: 0