Sub Categories
folder Văn bản về hóa đơn
Cung cấp tất cả văn bản về hóa đơn
folder Hướng dẫn lập hóa đơn đối với một số trường hợp


Hóa đơn chứng từ
Hoá đơn điện tử có những lợi ích gì?
Hoá đơn điện tử có những lợi ích gì? Giải đáp: - Hoá đơn điện tử có những lợi ích sau: + Gần như tuyệt đối không thể xảy ra tình trạng mất hoá đơn (Theo Thông tư số 176/2016/TT-BTC mất hoá đơn sẽ phạt tiền từ 4.000.000đ...
rating 04 Jan, 2018 Views: 508 Comments: 0
Chi phí của hoá đơn điện tử có lớn không?
Chi phí của hoá đơn điện tử có lớn không? Giải đáp: - Chi phí của hoá đơn điện tử không lớn, theo khảo sát của các nhà cung cấp hoá đơn điện tử, chi phí phải bỏ ra của hoá đơn điện tử tiết kiệm đến gần 70% chi phí của...
rating 02 Jan, 2018 Views: 548 Comments: 0
Tại sao Chính phủ khuyến khích sử dụng hoá đơn điện tử?
Tại sao Chính phủ khuyến khích sử dụng hoá đơn điện tử? Giải đáp: - Chính phủ đang triển khai đề án Chính phủ điện tử, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, khuyến khích các...
rating 02 Jan, 2018 Views: 413 Comments: 0
Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử như thế nào?
Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử như thế nào? Giải đáp: * Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC bao gồm: + Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. +...
rating 10 Jan, 2018 Views: 968 Comments: 0
Giải đáp các câu hỏi liên quan đến hóa đơn điện tử
1. Đào Minh : Liệt kê giúp em tất cả các văn bản hướng dẫn về vấn đề này ạ? Trả lời: * Các văn bản pháp lý về việc khởi tạo phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử: - Luật Giao dịch điện tử (số 51/2005/QH11 ngày...
rating 10 Jan, 2018 Views: 2374 Comments: 0
Đóng dấu chữ ký khắc sẵn lên hóa đơn chứng từ có hợp lệ hay không?
Hiện nay việc đóng dấu chữ ký khắc sẵn được sử dụng khá nhiều trong các văn bản tại doanh nghiệp. Nhiều bạn kế toán khi viết hóa đơn, hay các chứng từ kế toán khác, lấy luôn chữ ký đó đóng lên chứng từ (khi Sếp đi vắng và...
rating 17 Apr, 2018 Views: 8096 Comments: 0

Prev Next →
1 2 3