Phân nhóm
folder Văn bản về hóa đơn
Cung cấp tất cả văn bản về hóa đơn
folder Hướng dẫn lập hóa đơn đối với một số trường hợp
folder Hóa đơn điện tử


Hóa đơn chứng từ
Uỷ nhiệm lập hóa đơn
1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm...
rating 16 May, 2016 Lượt xem: 2298 Bình luận: 0
Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Các trường hợp được xem là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp: Sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng. + Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được...
rating 16 May, 2016 Lượt xem: 1628 Bình luận: 0
Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là: Lập khống hóa đơn Cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán...
rating 16 May, 2016 Lượt xem: 1590 Bình luận: 0
Hủy hóa đơn
1. Hóa đơn được xác định đã hủy: Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn...
rating 16 May, 2016 Lượt xem: 2063 Bình luận: 0
Đóng dấu chữ ký khắc sẵn lên hóa đơn chứng từ có hợp lệ hay không?
Hiện nay việc đóng dấu chữ ký khắc sẵn được sử dụng khá nhiều trong các văn bản tại doanh nghiệp. Nhiều bạn kế toán khi viết hóa đơn, hay các chứng từ kế toán khác, lấy luôn chữ ký đó đóng lên chứng từ (khi Sếp đi vắng và...
rating 17 Apr, 2018 Lượt xem: 9983 Bình luận: 0
Lập chi nhánh, văn phòng đại diện phải bố trí kế toán trưởng?
Trả lời: Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau: Tại Khoản 1, Điều 49 Luật Kế toán 2015 quy định: “Đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế...
rating 26 Apr, 2018 Lượt xem: 1490 Bình luận: 0
Sử dụng chứng từ nước ngoài khi hạch toán chi phí thuế TNDN
Doanh nghiệp cử cá nhân đi công tác nước ngoài chắc chắn phát sinh nhiều chi phí, vậy doanh nghiệp cần phải lưu ý những gì để chi phí đó thành hợp lệ. Hãy xem những quy định được trích dẫn bên dưới. ...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 1945 Bình luận: 0
Quy trình phát hành hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in
rating 27 Jul, 2018 Lượt xem: 1062 Bình luận: 0
Chứng từ đối với khoản chi cho quảng cáo google, facebook
Hiện nay, các doanh nghiệp sử dụng nhiều công cụ marketing để đưa sản phẩm, dịch vụ của mình đến khách hàng, quảng cáo trên Google, Facebook là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp do tính ưu việt mà 2 hệ thống này mang lại. Các khoản...
rating 04 Jul, 2018 Lượt xem: 1527 Bình luận: 0
Hoá Đơn của công ty Du Lịch có tổ chức tours đi nước ngoài
Ngày nay, các công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch nước ngoài không còn là điều xa lạ với chúng ta. Nhưng rất nhiều bạn kế toán lúng túng và hoang mang khi nhận được hóa đơn từ Công ty du lịch xuất cho đơn vị bạn. Tại sao lại...
rating 21 Sep, 2018 Lượt xem: 735 Bình luận: 0

Bài trước Bài kế →
1 2