Hoàn thuế, giảm trừ, giảm thuế TTĐB
Hoàn thuế TTĐB
Căn cứ Điều 58 luật quản lý thuế 78/2006 ngày 29/11/2006. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm : - Văn bản yêu cầu hoàn thuế; - Chứng từ nộp thuế; - Các tài liệu khác liên quan đến yêu cầu hoàn thuế. Hồ sơ hoàn thuế được nộp tại cơ quan...
rating 18 Jul, 2012 Lượt xem: 8051 Bình luận: 0
Điều kiện khấu trừ thuế TTĐB
-  Chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu (đối với hàng nhập khẩu nguyên liệu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB) -  Mua nguyên liệu trực tiếp của nhà sản xuất trong nước, chứng từ gồm:   + Hợp...
rating 18 Jul, 2012 Lượt xem: 14036 Bình luận: 0
Giảm thuế TTĐB
Người nộp thuế sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế. Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ...
rating 18 Jul, 2012 Lượt xem: 5724 Bình luận: 0