Tính thuế TTĐB
Giá tính thuế TTĐB
Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ là giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ của cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và thuế GTGT (Bao gồm cả khoản thu thêm tính ngoài giá bán...
rating 11 May, 2016 Lượt xem: 7928 Bình luận: 0
Giá tính thuế TTĐB đối với hàng sản xuất trong nước
Giá tính thuế TTĐB  =     Giá bán chưa có thuế GTGT     -   Thuế bảo vệ môi trường (nếu có) 1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt -  Hạch toán phụ...
rating 18 Jul, 2012 Lượt xem: 8684 Bình luận: 0
Giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu
Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu (Hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm) Việc quy đổi tỷ giá giữa đồng Việt Nam...
rating 18 Jul, 2012 Lượt xem: 9625 Bình luận: 0
Giá tính thuế TTĐB đối với các loại hình khác
1. Hàng hoá chịu thuế TTĐB : Giá tính thuế TTĐB : Giá chưa có thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và chưa có thuế TTĐB và không loại trừ giá trị vỏ bao bì. (Đối với mặt hàng bia chai nếu có đặt tiền cược vỏ chai, định...
rating 18 Jul, 2012 Lượt xem: 13372 Bình luận: 0
Thời điểm xác định thuế TTĐB
Căn cứ theo mục 12, điều 5, chương II, thông tư 05/2012 ngày 05/01/2012 -  Hàng hóa: Thời điểm phát sinh doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền...
rating 18 Jul, 2012 Lượt xem: 7717 Bình luận: 0
Thuế suất thuế TTĐB
Căn cứ theo Điều 6, chương II Thông Tư 05/2012 ngày 05/01/2012 Điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Điều 5 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011...
rating 18 Jul, 2012 Lượt xem: 8520 Bình luận: 0