Đối tượng
Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt - TTĐB
Hàng hóa quy định tại điều 2 không thuộc diện chịu thuế TTĐB trong các trường hợp sau: 1. Hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu, bao gồm: Hàng...
rating 11 May, 2016 Lượt xem: 39353 Bình luận: 0
Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt - TTĐB
- Hàng hóa: Là các sản phẩm hàng hoá hoàn chỉnh, không bao gồm bộ linh kiện để lắp ráp các hàng hoá này. Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; Rượu; Bia Xe ô tô...
rating 11 May, 2016 Lượt xem: 27784 Bình luận: 0