Quyết toán thuế nhà thầu
Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam
Hồ sơ (1 bộ): + Tờ khai quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu số 02/NTNN + Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu mẫu số 02-1/NTNN + Bảng kê chứng từ nộp thuế theo các lần thanh...
rating 05 Jul, 2012 Lượt xem: 7669 Bình luận: 0
Nhà thầu nước ngoài thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định
Mười lăm ngày trước khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam hoặc kết thúc năm tính thuế (tuỳ theo thời điểm nào diễn ra trước), vẫn chưa có được Giấy chứng nhận cư trú thì nhà thầu nước ngoài có nghĩa vụ cam kết gửi...
rating 05 Jul, 2012 Lượt xem: 6581 Bình luận: 0