Tính thuế nhà thầu
Phương pháp kê khai
Đối tượng và điều kiện áp dụng Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam; Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ...
rating 10 May, 2016 Lượt xem: 9203 Bình luận: 0
Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)
Đối tượng và điều kiện áp dụng Không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là cá nhân không cư trú tại Việt Nam; Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ dưới 183 ngày kể từ...
rating 30 Sep, 2014 Lượt xem: 13800 Bình luận: 0
Phương pháp hỗn hợp
Đối tượng và điều kiện áp dụng : ► Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam; ► Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên...
rating 30 Sep, 2014 Lượt xem: 7351 Bình luận: 0
Công thức tính thuế nhà thầu
Công thức tính thuế nhà thầu Doanh thu tính thuế GTGT là DT đã bao gồm tất cả các thuế Doanh thu tính thuế TNDN là DT đã bao gồm tất cả các thuế trừ thuế GTGT 1) Trường hợp giá trị hợp đồng bao gồm thuế Thuế GTGT = Giá trị...
rating 02 Aug, 2016 Lượt xem: 30368 Bình luận: 0