Phí và Thuế khác
Nghị định 31/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 31/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ...
rating 21 Mar, 2018 Lượt xem: 2036 Bình luận: 0
Thông tư 05/2018/TT-BCT
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA Căn cứ Nghị định...
rating 12 Apr, 2018 Lượt xem: 687 Bình luận: 0
Hướng dẫn thực hiện tra cứu thông tin tờ khai hải quan
Để thực hiện tra cứu thông tin tờ khai hải quan, doanh nghiệp thực hiện bằng các hình thức sau: - Sử dụng tiện ích "Tra cứu thông tin tờ khai hải quan" được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử hải quan (www.customs.gov.vn) Lưu ý: Sử...
rating 24 Apr, 2018 Lượt xem: 4002 Bình luận: 0
Nghị định 69/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 69/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ...
rating 24 May, 2018 Lượt xem: 2441 Bình luận: 0
Thông tư 39/2018/TT-BTC
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thuế xuất nhập khẩu, thủ tục hải qua, quản lý thuế xuất nhập khẩu, kiểm tra giám sát hải quan. Thông tư ban hành vào ngày 20/04/2018, có hiệu lực từ 05/06/2018. ...
rating 08 Jun, 2018 Lượt xem: 588 Bình luận: 0
Thông tư 38/2015/TT-BTC
Thông tư quy định về thủ tục hải quan, thuế xuất nhâp khẩu, kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Thông tư được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC, hiệu lực từ ngày 05/06/2018. ...
rating 08 Jun, 2018 Lượt xem: 241 Bình luận: 0
Quy định mới về thuế xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan
Ngày 20/04/2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC, thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định quan trọng liên quan đến thủ tục khai hải quan, thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. ...
rating 08 Jun, 2018 Lượt xem: 316 Bình luận: 0
Công văn 225/CP-KTTH
Công văn này đính chính một số thông tin tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP, Nghị định 150/2017/NĐ-CP, Nghị định 154/2017/NĐ-CP, Nghị định 155/2017/NĐ-CP và Nghị định 158/2017/NĐ-CP. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
rating 14 Jun, 2018 Lượt xem: 241 Bình luận: 0
Nghị định 122/2016/NĐ-CP
Nghị định này quy định về biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Nghị định này được đính chính một số thông tin tại...
rating 14 Jun, 2018 Lượt xem: 230 Bình luận: 0
Nghị định 125/2017/NĐ-CP
Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định Nghị định 122/2016/NĐ-CP về biểu thuễ xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
rating 14 Jun, 2018 Lượt xem: 209 Bình luận: 0