Phí và Thuế khác
Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài năm 2018
Bắt đầu năm 2018 rồi, Vì thế hôm nay Webketoan sẽ chia sẻ hướng dẫn nộp thuế môn bài nhé: - Năm 2018: Lệ phí môn bài (thuế môn bài) đã có sự thay đổi theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP từ 2017. - Nộp Tiền thuế môn bài đối với Người...
rating 02 Jan, 2018 Lượt xem: 10455 Bình luận: 0
Biểu thuế AKFTA 2018 - 2022 - Nghị định 157/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 157/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA...
rating 05 Jan, 2018 Lượt xem: 1000 Bình luận: 0
Công văn 05/TXNK-PL
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/TXNK-PL V/v thực hiện các Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc...
rating 15 Jan, 2018 Lượt xem: 866 Bình luận: 0
10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng bắt đầu từ 01/01/2018
Chính phủ vừa ban hành 10 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại với một số nước. STT Nghị định Biểu thuế Nội dung chính 1 ...
rating 17 Jan, 2018 Lượt xem: 1689 Bình luận: 0
Nghị định 149/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 149/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT...
rating 17 Jan, 2018 Lượt xem: 388 Bình luận: 0
Nghị định 153/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 153/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VỈỆT...
rating 17 Jan, 2018 Lượt xem: 406 Bình luận: 0
Nghị định 155/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 155/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT...
rating 17 Jan, 2018 Lượt xem: 378 Bình luận: 0
Nghị định 156/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 156/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT...
rating 17 Jan, 2018 Lượt xem: 388 Bình luận: 0
Nghị định 157/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 157/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT...
rating 17 Jan, 2018 Lượt xem: 362 Bình luận: 0
Nghị định 158/2017/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 158/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT...
rating 17 Jan, 2018 Lượt xem: 386 Bình luận: 0