Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Showing: 1-8 of 8  
Articles
 
document Thuế tài nguyên- Các văn bản pháp lý về thuế tài nguyên
Các văn bản pháp lý về thuế tài nguyên gồm: -   Luật thuế Tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25-11-2009 của Quốc hội, có hiệu lực 01/07/2010. -  Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi...
rating 04 May, 2016 Xem: 6078 Ý kiến: 0
document Lệ phí trước bạ
Đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Nhà, đất: + Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác. + Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp quy định tại Khoản 1, 2...
rating 04 May, 2016 Xem: 7809 Ý kiến: 0
document Thuế môn bài
Từ 01/01/2017, lệ phí môn bài sẽ thay cho thuế môn bài trước đây và mức thu lệ phí môn bài như sau: 1. Đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức...
rating 12 Oct, 2016 Xem: 46209 Ý kiến: 0
document Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường
Thông tư 156/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2012, quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke và lệ phí kinh doanh vũ trường. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng ► Thông tư này quy...
rating 24 Dec, 2012 Xem: 5809 Ý kiến: 0
document Thuế Xuất, Nhập khẩu- Thời hạn nộp thuế
1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp...
rating 01 Jul, 2016 Xem: 9910 Ý kiến: 0
document Thuế Xuất, Nhập Khẩu
A. Đối tượng chịu thuế Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu...
rating 30 Sep, 2016 Xem: 35277 Ý kiến: 0
document Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí.
Căn cứ vào Điều 3, Thông tư 93/2010/TT-BTC ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2010 quy định các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí bao gồm: Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên...
rating 17 Jan, 2013 Xem: 5051 Ý kiến: 0
document Thuế Xuất, Nhập Khẩu_ Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Camphuchia nhập khẩu về nước.
Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước Đối tượng áp dụng Hàng hoá nông sản chưa qua chế biến thuộc danh...
rating 23 Jan, 2013 Xem: 5465 Ý kiến: 0