Phí và Thuế khác
Thuế tài nguyên- Các văn bản pháp lý về thuế tài nguyên
Các văn bản pháp lý về thuế tài nguyên gồm: - Luật thuế Tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25-11-2009 của Quốc hội, có hiệu lực 01/07/2010. - Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn...
rating 04 May, 2016 Lượt xem: 8090 Bình luận: 0
Lệ phí trước bạ
Đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Nhà, đất: + Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác. + Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp quy định tại Khoản 1, 2 Điều 13 Luật...
rating 04 May, 2016 Lượt xem: 10845 Bình luận: 0
Lệ phí môn bài áp dụng từ năm 2017
Từ 01/01/2017, lệ phí môn bài sẽ thay cho thuế môn bài trước đây và mức thu lệ phí môn bài như sau: 1. Đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định này...
rating 21 Jun, 2018 Lượt xem: 54724 Bình luận: 0
Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường
Thông tư 156/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2012, quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke và lệ phí kinh doanh vũ trường. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng ► Thông tư này quy định...
rating 24 Dec, 2012 Lượt xem: 7987 Bình luận: 0
Thuế Xuất, Nhập khẩu- Thời hạn nộp thuế
1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp được...
rating 01 Jul, 2016 Lượt xem: 14377 Bình luận: 0
Thuế Xuất, Nhập Khẩu
A. Đối tượng chịu thuế Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế...
rating 30 Sep, 2016 Lượt xem: 46493 Bình luận: 0
Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí.
Căn cứ vào Điều 3, Thông tư 93/2010/TT-BTC ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2010 quy định các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí bao gồm: Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên bảng kê hoá đơn...
rating 17 Jan, 2013 Lượt xem: 7012 Bình luận: 0
Thuế Xuất, Nhập Khẩu_ Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Camphuchia nhập khẩu về nước.
Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước Đối tượng áp dụng Hàng hoá nông sản chưa qua chế biến thuộc danh mục quy...
rating 23 Jan, 2013 Lượt xem: 8178 Bình luận: 0
Biểu thuế xuất nhập khẩu mới áp dụng năm 2018
Bắt đầu từ năm 2018, đã có sự thay đổi về các biểu thuế suất liên quan đến xuất, nhập khẩu. Cụ thể như sau: 1. Biểu thuế suất thông thường (Non – MFN) Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định 45/2017/QĐ-TTg, ngày 16/11/2017. ...
rating 05 Dec, 2017 Lượt xem: 3218 Bình luận: 0
Tổng cục hải quan giải đáp những vướng mắc khi thực hiện Luật Thuế XNK và các văn bản hướng dẫn khác
Vừa qua, Tổng cục Hải quan ban hành công văn 7599/TCHQ-TXNK giải đáp những vướng mắc khi thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và các văn bản hướng dẫn. Để thực...
rating 18 Dec, 2017 Lượt xem: 1162 Bình luận: 0

← Bài trước Bài kế
1 2 3 4 5