Thuế áp dụng
Nghĩa vụ thuế nhà thầu
Nghĩa vụ thuế nhà thầu + Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ : Thuế giá trị gia tăng (GTGT) & thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) + Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước...
rating 03 Oct, 2014 Lượt xem: 8208 Bình luận: 0
Căn cứ tính thuế
Đối tượng chịu thuế GTGT ► Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hoá được nhà thầu: - cung cấp tại Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam; - cung cấp ngoài Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam. ► Trường hợp hàng hoá được cung...
rating 03 Oct, 2014 Lượt xem: 4920 Bình luận: 0