Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu
Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây...
rating 28 Sep, 2014 Lượt xem: 19712 Bình luận: 0
Đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu
Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, Luật các Tổ chức tín dụng. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hoá cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm...
rating 28 Sep, 2014 Lượt xem: 12962 Bình luận: 0