Lĩnh vực liên quan khác
Quyết định 1408/QĐ-BCT
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1408/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA...
rating 07 May, 2018 Lượt xem: 79 Bình luận: 0
Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu,...
Ngày 27/04/2018, Bộ công thương ban hành Quyết định 1408/QĐ-BCT. Quyết định này phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại, an toàn thực phẩm, xuất nhập khẩu, sở giao dịch...
rating 07 May, 2018 Lượt xem: 791 Bình luận: 0
Nghị định 81/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 81/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG...
rating 28 May, 2018 Lượt xem: 62 Bình luận: 0
Quy định mới về khuyến mại, hội chợ và triển lãm thương mại
Ngày 22/05/2018 Bộ tài chính vừa ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại. Một...
rating 28 May, 2018 Lượt xem: 1440 Bình luận: 0

Bài trước Bài kế →
1 2 3