Lĩnh vực liên quan khác
Quyết định 1408/QĐ-BCT
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1408/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA...
rating 07 May, 2018 Lượt xem: 180 Bình luận: 0
Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu,...
Ngày 27/04/2018, Bộ công thương ban hành Quyết định 1408/QĐ-BCT. Quyết định này phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại, an toàn thực phẩm, xuất nhập khẩu, sở giao dịch...
rating 07 May, 2018 Lượt xem: 905 Bình luận: 0
Nghị định 81/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 81/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG...
rating 28 May, 2018 Lượt xem: 218 Bình luận: 0
Quy định mới về khuyến mại, hội chợ và triển lãm thương mại
Ngày 22/05/2018 Bộ tài chính vừa ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại. Một...
rating 28 May, 2018 Lượt xem: 1909 Bình luận: 0
Các thủ tục cần thiết sau thành lập doanh nghiệp
Hiện tại có rất nhiều các doanh nghiệp mới thành lập bị phạt do các bạn kế toán chưa nắm được hết các thủ tục cần thiết phải làm sau khi Doanh nghiệp nhận được Giấy phép đăng ký kinh doanh và con dấu. Sau đây là các bước cơ...
rating 21 Jun, 2018 Lượt xem: 1787 Bình luận: 0
Thông tư 16/2014/TT-BTTTT
Thông tư này quy định thống nhất quy trình sản xuất phần mềm, các yêu cầu, tiêu chí để xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
rating 01 Aug, 2018 Lượt xem: 106 Bình luận: 0
Nghị định 108/2018/NĐ-CP
Vừa qua, ngày 23/08/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP, Nghị định này sửa đổi một số điều về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Một số điểm chú ý của Nghị định như sau: - Doanh...
rating 30 Aug, 2018 Lượt xem: 1469 Bình luận: 0
Nghị định 78/2015/NĐ-CP
Nghị định này quy định về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/11/2015. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng...
rating 30 Aug, 2018 Lượt xem: 130 Bình luận: 0

Bài trước Bài kế →
1 2 3