Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Showing: 1-3 of 3  
Articles
 
document Hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ
Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013, hiệu lực 01/01/2014 Điều 33: Phân loại hợp đồng khoa học và công nghệ 1.Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ được thực...
rating 12 May, 2016 Xem: 5755 Ý kiến: 0
document Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng...
rating 24 May, 2012 Xem: 24771 Ý kiến: 0
document Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài Chính ban hành hết hiệu lực
Ngày 26 tháng 03 năm 2012, Bộ tài Chính ra quyết định về việc công bố danh mục các văn bản pháp luật do Bộ Tài Chính ban hành và thông tư liên tịch ban hành hết hiệu lực. TT Số, ký hiệu,...
rating 16 Jan, 2013 Xem: 3750 Ý kiến: 0