Cách tính thuế
Căn cứ tính thuế
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể như sau: ...
rating 28 Apr, 2016 Lượt xem: 10606 Bình luận: 0