Thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế và quà tặng
Thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế và quà tặng
Thu nhập từ trúng thưởng Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thu nhập tính thuế và thuế suất. Thu nhập tính thuế Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu...
rating 29 Apr, 2016 Lượt xem: 28172 Bình luận: 0