Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
Thu nhập từ nhượng quyền thương mại Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại là thu nhập tính thuế và thuế suất. Thu nhập tính thuế Thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là phần thu...
rating 12 Sep, 2013 Lượt xem: 8332 Bình luận: 0