Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản, bao gồm: ♦ Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất; ♦ Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng...
rating 28 Apr, 2016 Views: 10843 Comments: 0