Thu nhập từ đầu tư, chuyển nhượng vốn
Thu nhập từ đầu tư, chuyển nhượng vốn
Thu nhập từ đầu tư vốn Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất. Thu nhập tính thuế Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo...
rating 11 Sep, 2013 Lượt xem: 24032 Bình luận: 0