Thu nhập từ kinh doanh
Phương pháp tính thuế
Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán Áp dụng với cá nhân kinh doanh có doanh thu 100 triệu đồng/năm trở lên. Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ...
rating 29 Apr, 2016 Lượt xem: 12481 Bình luận: 0
Người nộp thuế
Người nộp thuế là cá nhân cư trú bao gồm: ♦ Cá nhân ♦ Nhóm cá nhân ♦ Hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp...
rating 29 Apr, 2016 Lượt xem: 1573 Bình luận: 0
Thủ tục, hồ sơ khai thuế
Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ♦ Một số lưu ý: - Khai thuế khoán một năm một lần tại Chi cục Thuế nơi cá nhân có địa điểm kinh doanh và không phải quyết toán thuế. - Cá nhân nộp thuế khoán sử...
rating 29 Apr, 2016 Lượt xem: 1996 Bình luận: 0