TT133 - Tài khoản nhóm 3
Tài khoản 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
TÀI KHOẢN 356 – QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (PTKH&CN) của doanh nghiệp. Quỹ PTKH&CN của...
rating 05 Jan, 2017 Lượt xem: 887 Bình luận: 0

Bài trước Bài kế →
1 2