Hướng dẫn lập hóa đơn đối với một số trường hợp
Hướng dẫn lập hóa đơn đối với một số trường hợp
► Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa...
rating 10 May, 2016 Lượt xem: 3200 Bình luận: 0