Xử phạt VPHC về Lao động
Vi phạm quy định về dịch vụ việc làm
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có hành vi thông báo hoạt động dịch vụ việc làm không theo quy định của pháp luật. 2. Phạt tiền từ...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 1364 Bình luận: 0
Vi phạm về tuyển và quản lý lao động
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây: Không thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động hoặc thông báo ít hơn 05 ngày làm việc trước khi nhận...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 1381 Bình luận: 0
Vi phạm về giao kết hợp đồng lao động
1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: - Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; - Không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 1534 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về thử việc
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây: - Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 1379 Bình luận: 0
Vi phạm quy định thực hiện hợp đồng lao động
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày, trước ngày hợp đồng lao động xác định thời...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 1494 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động
1. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: - Sửa đổi quá một lần thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc khi sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 1416 Bình luận: 0
Vi phạm quy định cho thuê lại hợp đồng
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với bên thuê lại lao động có một trong các hành vi sau đây: - Không thông báo, hướng dẫn cho người lao động thuê lại biết nội quy lao động và các quy chế...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 1466 Bình luận: 0
Vi phạm quy định đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: - Không xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hằng năm về đào tạo bồi dưỡng, nâng cao...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 1644 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về đối thoại nơi làm việc
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: - Không thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định pháp...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 1335 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: - Không gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp...
rating 26 Apr, 2016 Lượt xem: 1572 Bình luận: 0

← Bài trước Bài kế
1 2 3