Xử phạt VPHC về Kế toán
Vi phạm quy định về hồ sơ dự thi Chứng chỉ kế toán viên sẽ bị phạt như thế nào?
Khi vi phạm quy định về hồ sơ chứng chỉ kế toán viên sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5 triệu đến 30 triệu đồng tùy theo hành vi vi phạm. Cụ thể như sau: Hình thức xử phạt: - Phạt cảnh cáo đối với cá nhân thực hiện hành vi kê khai không đúng thực tế thông tin trong hồ sơ dự thi lấy...
rating 04 Jun, 2018 Lượt xem: 469 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm quy định về kiểm tra kế toán
Những hành vi nào khi vi phạm quy định về kiểm tra kế toán sẽ bị phạt? Cùng xem quy định bên dưới: - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: + Cung cấp không đầy đủ cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra; + Thực hiện...
rating 04 Jun, 2018 Lượt xem: 592 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
Khi vi phạm những quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng sẽ bị phạt cảnh cáo và phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 30 triệu đồng tùy theo vi phạm. Cụ thể về hình thức xử phạt như sau: - Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau: + Tổ chức lớp học bồi...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 1920 Bình luận: 0
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán
Những trường hợp nào sai phạm đến sao chụp và niêm phong tài liệu thì bị phạt tiền ? Mời độc giả cùng xem bên dưới nhé: + Không thành lập Hội đồng và không lập “Biên bản để xác định các tài liệu kế toán không thể sao chụp được” theo quy định. + Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 2008 Bình luận: 0
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán
Những trường hợp nào khi làm sai về sổ kế toán sẽ bị phạt tiền? Cùng webketoan xem quy định bên dưới nhé: - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: + Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng,...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 2369 Bình luận: 0
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán
Trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán sẽ bị phạt như thế nào? Cùng xem quy định bên dưới về hình thức xử phạt: - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: + Thuê tổ chức, cá...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 2341 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm kiểm kê tài sản
Vi phạm quy định về kiểm kê tài sản sẽ bị phạt như thế nào? Xem chi tiết bên dưới: - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: + Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định; + Không phản...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 2314 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng tùy theo vi phạm. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: internet Cụ thể, hình thức xử phạt như sau: - Phạt cảnh cáo đối với một trong các...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 3969 Bình luận: 0
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính
Khi vi phạm quy định về nộp và công khai BCTC sẽ bị phạt từ 5 triệu đến 50 triệu đồng tùy vào vi phạm. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet Cụ thể hình thức xử phạt như sau: - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: ...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 2038 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm về lập và trình bày BCTC
Khi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính sẽ bị phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo hình thức vi phạm. Cụ thể như sau: Hình thức xử phạt: Phạt tiền - Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: + Lập báo cáo tài chính không đầy...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 3379 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)