Xử phạt VPHC về Kế toán
Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm về Kế toán
Hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm quy định về Kế toán: Hình thức xử phạt chính • Cảnh cáo • Phạt tiền - Mức phạt tối đa đối với cá nhân: 50.000.000đồng - Mức...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 2758 Bình luận: 0
Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán
Khi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán sẽ bị <<<PHẠT TIỀN>>> từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Cụ thể như sau: - Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: + Áp...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 2579 Bình luận: 0
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán
Khi vi phạm quy định về chứng từ kế toán sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng, tùy theo vi phạm. Cụ thể hình thức xử phạt như sau: - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 2550 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm tài khoản kế toán
Khi vi phạm quy định về tài khoản kế toán sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm. Cụ thể như sau: - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: +...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 2162 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm về lập và trình bày BCTC
Khi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính sẽ bị phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo hình thức vi phạm. Cụ thể như sau: Hình thức xử phạt: Phạt tiền - Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 2946 Bình luận: 0
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính
Khi vi phạm quy định về nộp và công khai BCTC sẽ bị phạt từ 5 triệu đến 50 triệu đồng tùy vào vi phạm. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet Cụ thể hình thức xử phạt như sau: - Phạt tiền từ 5.000.000...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 1882 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng tùy theo vi phạm. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: internet Cụ thể,...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 3508 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm kiểm kê tài sản
Vi phạm quy định về kiểm kê tài sản sẽ bị phạt như thế nào? Xem chi tiết bên dưới: - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: + Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 2176 Bình luận: 0
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán
Trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán sẽ bị phạt như thế nào? Cùng xem quy định bên dưới về hình thức xử phạt: - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 2102 Bình luận: 0
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán
Những trường hợp nào khi làm sai về sổ kế toán sẽ bị phạt tiền? Cùng webketoan xem quy định bên dưới nhé: - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: + Lập sổ kế toán không ghi rõ...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 2244 Bình luận: 0

← Bài trước Bài kế
1 2