Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Phân nhóm
 
folder Quy định chung (4)
folder Nội dung công tác kế toán (3)
folder Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán
folder Kinh doanh dịch vụ hành nghề kế toán


Showing: 1-2 of 2  
Articles
 
document Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng
Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây: a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán. c) Người làm kế toán có...
rating 18 Apr, 2016 Xem: 591 Ý kiến: 0
document Sữa chữa sổ kế toán
1. Không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây: a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và...
rating 17 Jan, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0