Bảo hiễm xã hội
Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Công dân Việt Nam: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến...
rating 12 Sep, 2015 Lượt xem: 2186 Bình luận: 0
Các chế độ bảo hiểm xã hội - Chế độ ốm đau
Điều kiện hưởng chế độ ốm đau Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp ốm đau, tai...
rating 12 Sep, 2015 Lượt xem: 2932 Bình luận: 0
Nguyên tắc bảo hiểm xã hội
Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương...
rating 12 Sep, 2015 Lượt xem: 2382 Bình luận: 0
Các chế độ bảo hiểm xã hội - Chế độ thai sản
Điều kiện hưởng chế độ thai sản Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Lao động nữ mang thai; Lao động nữ sinh con; Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai...
rating 14 Sep, 2015 Lượt xem: 3190 Bình luận: 0
Các chế độ bảo hiểm xã hội - chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Điều kiện hưởng Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây: Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; + Ngoài nơi làm...
rating 20 Sep, 2015 Lượt xem: 2671 Bình luận: 0
Các chế độ bảo hiểm xã hội - Chế độ hưu trí
Điều kiện hưởng lương hưu Người lao động quy định khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; ...
rating 04 Oct, 2015 Lượt xem: 2654 Bình luận: 0
Các chế độ bảo hiểm xã hội - Chế độ tử tuất
Trợ cấp mai táng Điều kiện hưởng: Các đối tượng sau đây khi chết hoặc tòa án tuyên bố là chết thì thân nhân được hưởng mai táng phí: Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu...
rating 07 Oct, 2015 Lượt xem: 4864 Bình luận: 0
Văn bản pháp quy về Bảo hiểm xã hội
1. Quyết định 1018/QĐ-BHXH Trích yếu: Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT. Ngày ban hành: 10/10/2014 Ngày hiệu lực: 01/01/2014 2. Luật BHXH số 58/2014/QH13 Trích yếu: Luật này quy...
rating 12 Sep, 2017 Lượt xem: 2867 Bình luận: 0
Hồ sơ BHXH cần chuẩn bị khi bị BHXH xác minh trợ cấp thai sản có dấu hiệu trục lợi
Sau khi nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thai sản, trong một số trường hợp đơn vị có dấu hiệu lợi dụng đề trục lợi thì cơ quan BHXH có quyết định kiểm tra, xác minh lại quá trình tham gia BHXH tại đơn vị. I. Hồ sơ chung ...
rating 12 Sep, 2017 Lượt xem: 2850 Bình luận: 0
Hướng dẫn xử lý đóng trùng BHXH 
Rất nhiều trường hợp có thể do người lao động báo nhầm hay nhân sự sai sót không kiểm tra thời gian đóng bảo hiểm tại công ty cũ, dẫn đến tham gia bảo hiểm “trùng” tại hai nơi. Ví dụ, lao động A tham gia bảo hiểm tại công ty...
rating 27 Sep, 2017 Lượt xem: 4929 Bình luận: 0

← Bài trước Bài kế
1 2