Bảo hiễm xã hội
Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Công dân Việt Nam: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến...
rating 12 Sep, 2015 Views: 2002 Comments: 0
Các chế độ bảo hiểm xã hội - Chế độ ốm đau
Điều kiện hưởng chế độ ốm đau Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp ốm đau, tai...
rating 12 Sep, 2015 Views: 2731 Comments: 0
Nguyên tắc bảo hiểm xã hội
Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương...
rating 12 Sep, 2015 Views: 2187 Comments: 0
Các chế độ bảo hiểm xã hội - Chế độ thai sản
Điều kiện hưởng chế độ thai sản Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Lao động nữ mang thai; Lao động nữ sinh con; Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai...
rating 14 Sep, 2015 Views: 2990 Comments: 0
Các chế độ bảo hiểm xã hội - chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Điều kiện hưởng Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây: Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; + Ngoài nơi làm...
rating 20 Sep, 2015 Views: 2496 Comments: 0
Các chế độ bảo hiểm xã hội - Chế độ hưu trí
Điều kiện hưởng lương hưu Người lao động quy định khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; ...
rating 04 Oct, 2015 Views: 2461 Comments: 0
Các chế độ bảo hiểm xã hội - Chế độ tử tuất
Trợ cấp mai táng Điều kiện hưởng: Các đối tượng sau đây khi chết hoặc tòa án tuyên bố là chết thì thân nhân được hưởng mai táng phí: Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu...
rating 07 Oct, 2015 Views: 4601 Comments: 0
Văn bản pháp quy về Bảo hiểm xã hội
1. Quyết định 1018/QĐ-BHXH Trích yếu: Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT. Ngày ban hành: 10/10/2014 Ngày hiệu lực: 01/01/2014 2. Luật BHXH số 58/2014/QH13 Trích yếu: Luật này quy...
rating 12 Sep, 2017 Views: 2608 Comments: 0
Hồ sơ BHXH cần chuẩn bị khi bị BHXH xác minh trợ cấp thai sản có dấu hiệu trục lợi
Sau khi nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thai sản, trong một số trường hợp đơn vị có dấu hiệu lợi dụng đề trục lợi thì cơ quan BHXH có quyết định kiểm tra, xác minh lại quá trình tham gia BHXH tại đơn vị. I. Hồ sơ chung ...
rating 12 Sep, 2017 Views: 2515 Comments: 0
Hướng dẫn nâng cấp KBHXH lên phiên bản ngày 25/11/2017
Nhằm phù hợp với quy định mới tại Quyết định 595/QĐ-BHXH, Cơ quan BHXH tiến hành nâng cấp KBHXH phiên bản V4.0 ngày 25/11/2017. Để nâng cấp độc giả có thể thực hiện 2 cách sau: Cách 1: Vào "Hệ thống" hoặc " Trợ giúp" chọn "Cập...
rating 07 Dec, 2017 Views: 12055 Comments: 0

← Prev Next
1 2