Sub Categories
folder Hợp đồng lao động
Một số quy định cần biết về hợp đồng lao động


Lao động
Luật lao động
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 18 tháng 06 năm 2012, quốc hội ban hành Bộ luật lao động. Điều 1: Phạm vi điều...
rating 06 Sep, 2015 Views: 8502 Comments: 0
Cách tính số lao động sử dụng thường xuyên
1. Lao động sử dụng thường xuyên của doanh nghiệp được xác định là lao động đang làm việc theo bảng chấm công của doanh nghiệp, bao gồm số lao động giao kết hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên, kể cả số lao động đang...
rating 06 Sep, 2015 Views: 15098 Comments: 0
Thử Việc
• Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc. • Thời gian thử việc: Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối...
rating 12 Apr, 2016 Views: 1127 Comments: 0
Thỏa ước lao động tập thể, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Khái niệm: + Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng...
rating 12 Apr, 2016 Views: 2798 Comments: 0