Phân nhóm
folder Quy định chung
folder Tài khoản kế toán
folder Sơ đồ hạch toán kế toán
folder Báo cáo tài chính


CĐKT Doanh nghiệp - TT 200
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) Số SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN TT Cấp 1 Cấp 2 ...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 834734 Bình luận: 0