Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Phân nhóm
 
folder Quy định chung (18)
folder Tài khoản kế toán (1)
folder Sơ đồ hạch toán kế toán
folder Báo cáo tài chính (11)


Showing: 1-1 of 1  
Articles
 
document Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) Số SỐ HIỆU TK TÊN TÀI...
rating 25 May, 2015 Xem: 624832 Ý kiến: 0