Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Showing: 1-7 of 7  
Articles
 
document Văn bản pháp quy về thuế BVMT
Luật thuế BVMT Luật số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội Về Thuế Bảo Vệ Môi Trường. Hiệu lực thi hành: 01/01/2012. Nghị quyết Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của UBTV Quốc hội Về Biểu...
rating 12 May, 2016 Xem: 3904 Ý kiến: 0
document Đối tượng chịu thuế BVMT
►  Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm: xăng (trừ etanol); nhiên liệu bay; dầu diezel; dầu hỏa; dầu mazut; dầu nhờn; mỡ nhờn. ►  Than đá, bao gồm: than nâu; than an-tra-xít (antraxit); than mỡ; than đá khác. ►  Dung dịch...
rating 10 Dec, 2012 Xem: 4499 Ý kiến: 0
document Đối tượng không chịu thuế BVMT
Đối tượng không chịu thuế BVMT. Là các hàng hóa không quy định trong danh mục hàng chịu thuế. Tuy nhiên trong trường hợp những hàng hoá thuộc danh mục đối tượng chịu thuế nhưng phải là những sản phẩm được sản xuất,...
rating 10 Dec, 2012 Xem: 3670 Ý kiến: 0
document Quy định chung về thuế BVMT
Người nộp thuế BVMT. Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế. Người nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp...
rating 10 Dec, 2012 Xem: 3365 Ý kiến: 0
document Phương pháp và căn cứ tính Thuế BVMT
Phương pháp tính thuế Thuế bảo vệ môi trường phải nộp được tính theo công thức sau: Thuế bảo vệ môi trường phải nộp = Số lượng đơn vị hàng hoá tính...
rating 12 May, 2016 Xem: 9213 Ý kiến: 0
document Khai thuế, nộp thuế BVMT.
Thời điểm tính thuế ¥  Đối với hàng hoá sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, thời điểm tính thuế là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá. ¥  Đối với hàng hoá sản xuất đưa vào...
rating 10 Dec, 2012 Xem: 5580 Ý kiến: 0
document Hoàn thuế bảo vệ môi trường
Hoàn thuế BVMT Người nộp thuế bảo vệ môi trường được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau: Hàng hoá nhập khẩu còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan được tái xuất...
rating 06 Dec, 2012 Xem: 3355 Ý kiến: 0