Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Nhóm
 
folder Chuẩn mực kế toán (26)
folder Chế độ kế toán TT 200
folder Chế độ kế toán QĐ 15 (1)
Chế độ kế toán theo QĐ 15 và các quy định sửa đổi bổ sung.
folder Chế độ kế toán đặc thù (2)
Những quy định đặc thù so với chế độ kế toán doanh nghiệp.
folder Quản lý thuế (4)
folder Hóa đơn chứng từ (8)
folder Thuế giá trị gia tăng (7)
folder Thuế thu nhập doanh nghiệp (2)
folder Thuế thu nhập cá nhân (3)
folder Thuế nhà thầu
folder Thuế tiêu thụ đặc biệt (1)
folder Thuế bảo vệ mội trường (7)
Thuế bảo vệ mội trường
folder Phí và Thuế khác (9)
folder Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm (5)
folder Lĩnh vực liên quan khác (4)
folder Vietnamese Accounting Standard (27)
folder Corporation Income Tax (1)
folder Foreign contractor tax
folder Value-added Tax (1)
folder Personal Income Tax (1)
folder FAQ - Hỏi đáp nghiệp vụ
Hỏi đáp
folder Giới thiệu tư vấn viên (1)
Giới thiệu các đơn vị, cá nhân tham gia cộng tác cố vấn nghiệp vụ cho trang tư vấn.


Xem nhiều nhất
 
document Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của...
rating 17 May, 2015 Xem: 482533 Ý kiến: 0
document Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
Theo quy định của Luật BHXH (2006) và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản...
rating 20 Oct, 2014 Xem: 103424 Ý kiến: 0
document Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT...
rating 19 May, 2015 Xem: 93364 Ý kiến: 0
document Phương pháp khấu trừ thuế GTGT
1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn,...
rating 16 Sep, 2014 Xem: 83541 Ý kiến: 0
document Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng...
rating 19 May, 2015 Xem: 77886 Ý kiến: 0

Mới cập nhật
 
document Cách lập hóa đơn
Nguyên tắc lập hóa đơn Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường...
rating 20 May, 2015 Xem: 23067 Ý kiến: 0
document TK 338 | Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác
TÀI KHOẢN 338 - PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình...
rating 20 May, 2015 Xem: 16 Ý kiến: 0
document Phát hành hoá đơn
Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ...
rating 20 May, 2015 Xem: 21885 Ý kiến: 0
document TK 337 | Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng
TÀI KHOẢN 337 - THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để...
rating 20 May, 2015 Xem: 1 Ý kiến: 0
document TK 335 | Tài khoản 335 - Chi phí phải trả
TÀI KHOẢN 335 - CHI PHÍ PHẢI TRẢ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải...
rating 20 May, 2015 Xem: 9 Ý kiến: 0