Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Nhóm
 
folder Chuẩn mực kế toán (26)
folder Chế độ kế toán TT 200 (19)
folder Chế độ kế toán QĐ 15 (1)
Chế độ kế toán theo QĐ 15 và các quy định sửa đổi bổ sung.
folder Chế độ kế toán đặc thù (2)
Những quy định đặc thù so với chế độ kế toán doanh nghiệp.
folder Quản lý thuế (4)
folder Hóa đơn chứng từ (8)
folder Thuế giá trị gia tăng (7)
folder Thuế thu nhập doanh nghiệp (2)
folder Thuế thu nhập cá nhân (3)
folder Thuế nhà thầu
folder Thuế tiêu thụ đặc biệt (1)
folder Thuế bảo vệ mội trường (7)
Thuế bảo vệ mội trường
folder Phí và Thuế khác (9)
folder Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm (5)
folder Lĩnh vực liên quan khác (4)
folder Vietnamese Accounting Standard (27)
folder Corporation Income Tax (1)
folder Foreign contractor tax
folder Value-added Tax (1)
folder Personal Income Tax (1)
folder FAQ - Hỏi đáp nghiệp vụ
Hỏi đáp
folder Giới thiệu tư vấn viên (1)
Giới thiệu các đơn vị, cá nhân tham gia cộng tác cố vấn nghiệp vụ cho trang tư vấn.


Xem nhiều nhất
 
document Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LIST OF UNIFORM CHART OF ACCOUNTS FOR ENTERPRISES   ...
rating 18 Jul, 2012 Xem: 475015 Ý kiến: 0
document Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
Theo quy định của Luật BHXH (2006) và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản...
rating 20 Oct, 2014 Xem: 101113 Ý kiến: 0
document Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT...
rating 22 Jul, 2014 Xem: 92631 Ý kiến: 0
document Phương pháp khấu trừ thuế GTGT
1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn,...
rating 16 Sep, 2014 Xem: 82442 Ý kiến: 0
document Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu...
rating 22 Jul, 2014 Xem: 77403 Ý kiến: 0

Mới cập nhật
 
document TK 128 | Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
TÀI KHOẢN 128 - ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản...
rating 05 May, 2015 Xem: 1 Ý kiến: 0
document TK 121 l Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh
TÀI KHOẢN 121 - CHỨNG KHOÁN KINH DOANH 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình mua,...
rating 05 May, 2015 Xem: 1 Ý kiến: 0
document TK 111 | Tài khoản 111 - Tiền mặt
1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao...
rating 05 May, 2015 Xem: 321 Ý kiến: 0
document TK 112 | Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng
1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các...
rating 05 May, 2015 Xem: 125 Ý kiến: 0
document TK 113 | Tài khoản 113 Tiền đang chuyển
 Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh...
rating 05 May, 2015 Xem: 1 Ý kiến: 0