Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Nhóm
 
folder Chuẩn mực kế toán (26)
folder Chế độ kế toán doanh nghiệp (1)
Chế độ kế toán theo QĐ 15 và các quy định sửa đổi bổ sung.
folder Chế độ kế toán đặc thù (2)
Những quy định đặc thù so với chế độ kế toán doanh nghiệp.
folder Quản lý thuế (4)
folder Hóa đơn chứng từ (6)
folder Thuế giá trị gia tăng (7)
folder Thuế thu nhập doanh nghiệp (1)
folder Thuế thu nhập cá nhân (3)
folder Thuế nhà thầu
folder Thuế tiêu thụ đặc biệt (1)
folder Thuế bảo vệ mội trường (7)
Thuế bảo vệ mội trường
folder Phí và Thuế khác (10)
folder Hỏi - Đáp thuế
Hướng dẫn chính sách thuế
folder Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm (6)
folder Lĩnh vực liên quan khác (4)
folder Vietnamese Accounting Standard (27)
folder Corporation Income Tax (1)
folder Foreign contractor tax
folder Value-added Tax (1)
folder Personal Income Tax (1)


Xem nhiều nhất
 
document Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LIST OF UNIFORM CHART OF ACCOUNTS FOR ENTERPRISES   ...
rating 18 Jul, 2012 Xem: 315992 Ý kiến: 0
document Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT...
rating 22 Jul, 2014 Xem: 53390 Ý kiến: 0
document Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm
Theo quy định của Luật BHXH (2006) và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản...
rating 18 Dec, 2012 Xem: 49190 Ý kiến: 0
document Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu...
rating 22 Jul, 2014 Xem: 47522 Ý kiến: 0
document Các hình thức kế toán
Hình thức kế toán Nhật ký chung Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung Đặc...
rating 13 Dec, 2012 Xem: 43370 Ý kiến: 0

Mới cập nhật
 
document Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu...
rating 22 Jul, 2014 Xem: 47522 Ý kiến: 0
document Quy định chung về giá tính thuế
Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá...
rating 22 Jul, 2014 Xem: 4239 Ý kiến: 0
document Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu
Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTC) để được khấu...
rating 22 Jul, 2014 Xem: 13089 Ý kiến: 0
document Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT...
rating 22 Jul, 2014 Xem: 53390 Ý kiến: 0
document Hoàn thuế GTGT | Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT
Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT 1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ...
rating 22 Jul, 2014 Xem: 17502 Ý kiến: 0