Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Nhóm
 
folder Chuẩn mực kế toán (26)
folder Chế độ kế toán TT 200 (1)
folder Chế độ kế toán QĐ 15 (1)
Chế độ kế toán theo QĐ 15 và các quy định sửa đổi bổ sung.
folder Chế độ kế toán đặc thù (2)
Những quy định đặc thù so với chế độ kế toán doanh nghiệp.
folder Quản lý thuế (4)
folder Hóa đơn chứng từ (8)
folder Thuế giá trị gia tăng (7)
folder Thuế thu nhập doanh nghiệp (2)
folder Thuế thu nhập cá nhân (3)
folder Thuế nhà thầu
folder Thuế tiêu thụ đặc biệt (1)
folder Thuế bảo vệ mội trường (7)
Thuế bảo vệ mội trường
folder Phí và Thuế khác (9)
folder Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm (5)
folder Lĩnh vực liên quan khác (4)
folder Vietnamese Accounting Standard (27)
folder Corporation Income Tax (1)
folder Foreign contractor tax
folder Value-added Tax (1)
folder Personal Income Tax (1)
folder FAQ - Hỏi đáp nghiệp vụ
Hỏi đáp
folder Giới thiệu tư vấn viên (1)
Giới thiệu các đơn vị, cá nhân tham gia cộng tác cố vấn nghiệp vụ cho trang tư vấn.


Xem nhiều nhất
 
document Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LIST OF UNIFORM CHART OF ACCOUNTS FOR ENTERPRISES   ...
rating 18 Jul, 2012 Xem: 458127 Ý kiến: 0
document Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
Theo quy định của Luật BHXH (2006) và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản...
rating 20 Oct, 2014 Xem: 95898 Ý kiến: 0
document Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT...
rating 22 Jul, 2014 Xem: 90908 Ý kiến: 0
document Phương pháp khấu trừ thuế GTGT
1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn,...
rating 16 Sep, 2014 Xem: 80059 Ý kiến: 0
document Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu...
rating 22 Jul, 2014 Xem: 76238 Ý kiến: 0

Mới cập nhật
 
document Hệ thống tài khoản kế toán theo CĐKT TT200
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của...
rating 19 Jan, 2015 Xem: 11963 Ý kiến: 0
document Công thức tính thuế nhà thầu
Công thức tính thuế nhà thầu Doanh thu tính thuế GTGT là DT đã bao gồm tất cả các thuế Doanh thu tính thuế...
rating 11 Dec, 2014 Xem: 14851 Ý kiến: 0
document 2.11 Chi các quỹ, bảo hiểm tự nguyện cho người lao động
Doanh nghiệp được chấp nhận tính trừ phí không vượt quá 01 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ...
rating 11 Nov, 2014 Xem: 832 Ý kiến: 0
document Các khoản chi không tương ứng doanh thu tính thuế
Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế sau được trừ: - Các khoản thực chi cho hoạt động phòng,...
rating 08 Nov, 2014 Xem: 1222 Ý kiến: 0
document Chi thưởng sáng kiến, cải tiến
Chi thưởng sáng kiến, cải tiến Doanh nghiệp phải có + Quy chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng...
rating 08 Nov, 2014 Xem: 883 Ý kiến: 0