Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Nhóm
 
folder Luật Kế toán (2)
folder Chế độ kế toán đặc thù (2)
Những quy định đặc thù so với chế độ kế toán doanh nghiệp.
folder Chuẩn mực kế toán (26)
folder Chế độ kế toán TT 200 (1)
folder Chế độ kế toán TT133 (2)
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
folder Quản lý thuế (4)
folder Hóa đơn chứng từ (14)
folder Thuế giá trị gia tăng (7)
folder Thuế thu nhập doanh nghiệp (1)
folder Thuế thu nhập cá nhân (3)
folder Thuế nhà thầu (1)
folder Thuế tiêu thụ đặc biệt (1)
folder Thuế bảo vệ mội trường (7)
Thuế bảo vệ mội trường
folder Phí và Thuế khác (8)
folder Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm
folder Lĩnh vực liên quan khác (3)
folder Xử phạt vi phạm hành chính (VPHC)
folder Vietnamese Accounting Standard (27)
folder Ban tư vấn (1)
Giới thiệu các đơn vị, cá nhân tham gia cộng tác cố vấn nghiệp vụ cho trang tư vấn.
folder Chế độ kế toán QĐ 15 (1)
Chế độ kế toán theo QĐ 15 và các quy định sửa đổi bổ sung.


Xem nhiều nhất
 
document Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của...
rating 25 May, 2015 Xem: 624832 Ý kiến: 0
document Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
Theo quy định của Luật BHXH (2006) và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản...
rating 06 Sep, 2015 Xem: 136922 Ý kiến: 0
document Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT...
rating 19 May, 2015 Xem: 108910 Ý kiến: 0
document Phương pháp khấu trừ thuế GTGT
1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn,...
rating 16 Sep, 2014 Xem: 103690 Ý kiến: 0
document Chuẩn mực số 2: Hàng tồn kho
CHUẨN MỰC SỐ 02   HÀNG TỒN KHO (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001...
rating 15 May, 2012 Xem: 88331 Ý kiến: 0

Mới cập nhật
 
document Tạo hóa đơn
Nguyên tắc tạo hóa đơn Tạo hóa đơn là hoạt động làm ra mẫu hóa đơn để sử dụng cho mục đích bán hàng...
rating 13 Jun, 2017 Xem: 5927 Ý kiến: 0
document Phát hành hoá đơn
Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ...
rating 13 Jun, 2017 Xem: 26232 Ý kiến: 0
document Văn bản pháp quy về thuế tiêu thụ đặc biệt
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Luật số 27/2008/QH12 ban hành ngày 28/11/2008 của Quốc Hội. Luật thuế tiêu...
rating 01 Jun, 2017 Xem: 5874 Ý kiến: 0
document Văn bản pháp quy về thuế GTGT.
Luật thuế GTGT. Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc Hội. + Về thuế giá trị gia tăng. + Hiệu lực...
rating 01 Jun, 2017 Xem: 31948 Ý kiến: 0
document Hướng dẫn lập và gửi hồ sơ hoàn thuế
Quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế 1. Hồ sơ - Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước...
rating 26 May, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0