Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Nhóm
 
folder Chuẩn mực kế toán (26)
folder Chế độ kế toán TT 200 (1)
folder Chế độ kế toán QĐ 15 (1)
Chế độ kế toán theo QĐ 15 và các quy định sửa đổi bổ sung.
folder Chế độ kế toán đặc thù (2)
Những quy định đặc thù so với chế độ kế toán doanh nghiệp.
folder Quản lý thuế (4)
folder Hóa đơn chứng từ (8)
folder Thuế giá trị gia tăng (7)
folder Thuế thu nhập doanh nghiệp (2)
folder Thuế thu nhập cá nhân (3)
folder Thuế nhà thầu (1)
folder Thuế tiêu thụ đặc biệt (1)
folder Thuế bảo vệ mội trường (7)
Thuế bảo vệ mội trường
folder Phí và Thuế khác (8)
folder Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm (7)
folder Lĩnh vực liên quan khác (4)
folder Vietnamese Accounting Standard (27)
folder Corporation Income Tax (1)
folder Foreign contractor tax
folder Value-added Tax (1)
folder Personal Income Tax (1)
folder FAQ - Hỏi đáp nghiệp vụ
Hỏi đáp
folder Giới thiệu tư vấn viên (1)
Giới thiệu các đơn vị, cá nhân tham gia cộng tác cố vấn nghiệp vụ cho trang tư vấn.


Xem nhiều nhất
 
document Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của...
rating 25 May, 2015 Xem: 524397 Ý kiến: 0
document Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
Theo quy định của Luật BHXH (2006) và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản...
rating 20 Oct, 2014 Xem: 113771 Ý kiến: 0
document Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT...
rating 19 May, 2015 Xem: 97992 Ý kiến: 0
document Phương pháp khấu trừ thuế GTGT
1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn,...
rating 16 Sep, 2014 Xem: 90020 Ý kiến: 0
document Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng...
rating 19 May, 2015 Xem: 80936 Ý kiến: 0

Mới cập nhật
 
document Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp
1. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được xác định như sau: Thời gian đóng...
rating 19 Aug, 2015 Xem: 120 Ý kiến: 0
document Văn bản pháp quy về thuế nhà thầu
Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính  Về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ...
rating 18 Aug, 2015 Xem: 123 Ý kiến: 0
document Tính trả lương ngày nghỉ hàng năm nhưng chưa nghỉ
Căn cứ pháp lý: Luật số : 10/2012/QH13 Bộ Luật lao động (hiệu lực từ ngày 01/05/2013) Nghị định số...
rating 16 Aug, 2015 Xem: 176 Ý kiến: 0
document Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp...
rating 02 Aug, 2015 Xem: 9914 Ý kiến: 0
document Thuế suất ưu đãi
Thuế suất ưu đãi 1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với: Thu...
rating 02 Aug, 2015 Xem: 6664 Ý kiến: 0