Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Nhóm
 
folder Chuẩn mực kế toán (26)
folder Chế độ kế toán TT 200 (1)
folder Chế độ kế toán QĐ 15 (1)
Chế độ kế toán theo QĐ 15 và các quy định sửa đổi bổ sung.
folder Chế độ kế toán đặc thù (2)
Những quy định đặc thù so với chế độ kế toán doanh nghiệp.
folder Quản lý thuế (4)
folder Hóa đơn chứng từ (8)
folder Thuế giá trị gia tăng (7)
folder Thuế thu nhập doanh nghiệp (2)
folder Thuế thu nhập cá nhân (3)
folder Thuế nhà thầu (1)
folder Thuế tiêu thụ đặc biệt (1)
folder Thuế bảo vệ mội trường (7)
Thuế bảo vệ mội trường
folder Phí và Thuế khác (8)
folder Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm
folder Lĩnh vực liên quan khác (4)
folder Vietnamese Accounting Standard (27)
folder Corporation Income Tax (1)
folder Foreign contractor tax
folder Value-added Tax (1)
folder Personal Income Tax (1)
folder FAQ - Hỏi đáp nghiệp vụ
Hỏi đáp
folder Giới thiệu tư vấn viên (1)
Giới thiệu các đơn vị, cá nhân tham gia cộng tác cố vấn nghiệp vụ cho trang tư vấn.


Xem nhiều nhất
 
document Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của...
rating 25 May, 2015 Xem: 582152 Ý kiến: 0
document Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
Theo quy định của Luật BHXH (2006) và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản...
rating 06 Sep, 2015 Xem: 130113 Ý kiến: 0
document Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT...
rating 19 May, 2015 Xem: 104278 Ý kiến: 0
document Phương pháp khấu trừ thuế GTGT
1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn,...
rating 16 Sep, 2014 Xem: 99674 Ý kiến: 0
document Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng...
rating 19 May, 2015 Xem: 85106 Ý kiến: 0

Mới cập nhật
 
document Thu nhập từ kinh doanh
Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán  Áp dụng với cá nhân kinh...
rating 17 Jan, 2016 Xem: 8024 Ý kiến: 0
document Phương pháp tính thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Tính thuế TNDN 1.    Tính Thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức...
rating 08 Dec, 2015 Xem: 29532 Ý kiến: 0
document Đối tượng nộp thuế TNDN.
Người nộp thuế TNDN Doanh nghiệp bao gồm:  Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy...
rating 08 Dec, 2015 Xem: 9059 Ý kiến: 0
document Văn bản pháp quy về thuế TNDN
Danh mục văn bản pháp quy về thuế TNDN Luật thuế TNDN Luật số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội ...
rating 08 Dec, 2015 Xem: 12292 Ý kiến: 0
document Mức lương tối thiểu vùng 2016
Về mức lương tối thiểu vùng: ► Mức 3.500.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên...
rating 23 Nov, 2015 Xem: 19668 Ý kiến: 0