Bài mới
Hoá Đơn của công ty Du Lịch có tổ chức tours đi nước ngoài
Ngày nay, các công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch nước ngoài không còn là điều xa lạ với chúng ta. Nhưng rất...
rating 21 Sep, 2018 Lượt xem: 553 Bình luận: 0
Nghị định 121/2018/NĐ-CP
Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP, điểm đáng chú ý của Nghị định là...
rating 18 Sep, 2018 Lượt xem: 1902 Bình luận: 0
Nghị định 49/2013/NĐ-CP
Nghị định này quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về tiền lương. Được ban hành vào ngày...
rating 18 Sep, 2018 Lượt xem: 26 Bình luận: 0
Tổng hợp văn bản đang có hiệu lực về Hóa đơn GTGT
Văn bản Việt Nam đặc biệt là các văn bản về Thuế luôn thay đổi liên tục, vì thế Kế toán phải cập nhật liên...
rating 14 Sep, 2018 Lượt xem: 3054 Bình luận: 0
Nghị định 119/2018/NĐ-CP
Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn...
rating 14 Sep, 2018 Lượt xem: 2640 Bình luận: 0


Bài xem nhiều
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 830254 Bình luận: 0
Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
Theo quy định của Luật BHXH 71/2006/QH11 hiệu lực từ 01/01/2007 đến hết năm 2015, Luật BHXH số 58/2014/QH13 hiệu lực từ...
rating 21 Mar, 2018 Lượt xem: 183727 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 2: Hàng tồn kho
CHUẨN MỰC SỐ 02 HÀNG TỒN KHO (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của...
rating 03 Apr, 2018 Lượt xem: 153386 Bình luận: 0
Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được...
rating 19 May, 2015 Lượt xem: 145306 Bình luận: 0
Thuế suất thuế GTGT 0 phần trăm
1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở...
rating 17 May, 2017 Lượt xem: 132707 Bình luận: 0