Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Nhóm
 
folder Chuẩn mực kế toán (26)
folder Chế độ kế toán doanh nghiệp (1)
Chế độ kế toán theo QĐ 15 và các quy định sửa đổi bổ sung.
folder Chế độ kế toán đặc thù (2)
Những quy định đặc thù so với chế độ kế toán doanh nghiệp.
folder Quản lý thuế (4)
folder Hóa đơn chứng từ (8)
folder Thuế giá trị gia tăng (7)
folder Thuế thu nhập doanh nghiệp (1)
folder Thuế thu nhập cá nhân (3)
folder Thuế nhà thầu
folder Thuế tiêu thụ đặc biệt (1)
folder Thuế bảo vệ mội trường (7)
Thuế bảo vệ mội trường
folder Phí và Thuế khác (9)
folder Hỏi - Đáp thuế (1)
Hướng dẫn chính sách thuế
folder Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm (6)
folder Lĩnh vực liên quan khác (4)
folder Vietnamese Accounting Standard (27)
folder Corporation Income Tax (1)
folder Foreign contractor tax
folder Value-added Tax (1)
folder Personal Income Tax (1)


Xem nhiều nhất
 
document Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LIST OF UNIFORM CHART OF ACCOUNTS FOR ENTERPRISES   ...
rating 18 Jul, 2012 Xem: 315992 Ý kiến: 0
document Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT...
rating 22 Jul, 2014 Xem: 53390 Ý kiến: 0
document Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm
Theo quy định của Luật BHXH (2006) và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản...
rating 18 Dec, 2012 Xem: 49190 Ý kiến: 0
document Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu...
rating 22 Jul, 2014 Xem: 47522 Ý kiến: 0
document Các hình thức kế toán
Hình thức kế toán Nhật ký chung Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung Đặc...
rating 13 Dec, 2012 Xem: 43370 Ý kiến: 0

Mới cập nhật
 
document Các trường hợp không bắt buộc phải lập hóa đơn
Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn ► Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán...
rating 22 Sep, 2014 Xem: 0 Ý kiến: 0
document Xử lý khi mất cháy hỏng hóa đơn
Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy,...
rating 22 Sep, 2014 Xem: 0 Ý kiến: 0
document Công thức tính thuế nhà thầu
Công thức tính thuế nhà thầu Doanh thu tính thuế GTGT là DT đã bao gồm tất cả các thuế Doanh thu tính thuế...
rating 18 Sep, 2014 Xem: 8787 Ý kiến: 0
document Loại và hình thức hóa đơn
Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp...
rating 16 Sep, 2014 Xem: 3320 Ý kiến: 0
document Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động khác
Đối với vận tải, bốc xếp là giá cước vận tải, bốc xếp chưa có thuế GTGT, không phân biệt cơ sở trực tiếp...
rating 16 Sep, 2014 Xem: 5058 Ý kiến: 0