Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Nhóm
 
folder Chuẩn mực kế toán (26)
folder Chế độ kế toán doanh nghiệp (1)
Chế độ kế toán theo QĐ 15 và các quy định sửa đổi bổ sung.
folder Chế độ kế toán đặc thù (2)
Những quy định đặc thù so với chế độ kế toán doanh nghiệp.
folder Quản lý thuế (4)
folder Hóa đơn chứng từ (6)
folder Thuế giá trị gia tăng (6)
folder Thuế thu nhập doanh nghiệp (1)
folder Thuế thu nhập cá nhân (3)
folder Thuế nhà thầu
folder Thuế tiêu thụ đặc biệt (1)
folder Thuế bảo vệ mội trường (7)
Thuế bảo vệ mội trường
folder Phí và Thuế khác (10)
folder Hỏi - Đáp thuế
Hướng dẫn chính sách thuế
folder Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm (6)
folder Lĩnh vực liên quan khác (4)
folder Vietnamese Accounting Standard (27)
folder Corporation Income Tax (1)
folder Foreign contractor tax
folder Value-added Tax (1)
folder Personal Income Tax (1)


Xem nhiều nhất
 
document Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LIST OF UNIFORM CHART OF ACCOUNTS FOR ENTERPRISES   ...
rating 18 Jul, 2012 Xem: 294107 Ý kiến: 0
document Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được...
rating 25 Jul, 2013 Xem: 51513 Ý kiến: 0
document Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
1. Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng...
rating 25 Jul, 2013 Xem: 45006 Ý kiến: 0
document Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm
Theo quy định của Luật BHXH (2006) và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản...
rating 18 Dec, 2012 Xem: 44744 Ý kiến: 0
document Các hình thức kế toán
Hình thức kế toán Nhật ký chung Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung Đặc...
rating 13 Dec, 2012 Xem: 37980 Ý kiến: 0

Mới cập nhật
 
document TK 142 | Tài khoản 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn
TÀI KHOẢN 142 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN  Tài khoản 142 dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế...
rating 21 Nov, 2013 Xem: 12858 Ý kiến: 0
document Thủ tục đăng ký giảm trừ đối với người khuyết tật
Người khuyết tật: Là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng biểu...
rating 08 Oct, 2013 Xem: 1380 Ý kiến: 0
document Quy đổi thu nhập không gồm thuế thành thu nhập tính thuế
Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi: Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các...
rating 27 Sep, 2013 Xem: 4119 Ý kiến: 0
document Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiền từng phần.
Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiền từng phần.           ...
rating 27 Sep, 2013 Xem: 2116 Ý kiến: 0
document Văn bản pháp quy về thuế Thu Nhập Cá Nhân
Văn bản thuế TNCN kỳ tính thuế năm 2013. Luật số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc Hội. Quy...
rating 12 Sep, 2013 Xem: 9594 Ý kiến: 0