Bài mới
Điều kiện, hồ sơ và các bước hướng dẫn hoàn thuế TNCN cho cá nhân
I. Điều kiện hoàn thuế TNCN Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC ban hành ngày 15/06/2015 có hiệu lực từ ngày 30/07/2015. Sửa...
rating 20 Jul, 2018 Lượt xem: 0 Bình luận: 0
Phân biệt hành vi "kê khai sai" và "trốn thuế"
Kê khai sai Trốn thuế Cơ sở pháp lý: Luật quản lý thuế Nghị định...
rating 20 Jul, 2018 Lượt xem: 1112 Bình luận: 0
Xử phạt hành vi trốn thuế, gian lận thuế
Các hành vi trốn thuế, gian lận thuế 1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ...
rating 16 Jul, 2018 Lượt xem: 1809 Bình luận: 0
Luật số 78/2006/QH11
Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế...
rating 16 Jul, 2018 Lượt xem: 1542 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian quy định
Khi vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian quy định thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền tùy theo mức...
rating 16 Jul, 2018 Lượt xem: 2240 Bình luận: 0


Bài xem nhiều
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 827752 Bình luận: 0
Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
Theo quy định của Luật BHXH 71/2006/QH11 hiệu lực từ 01/01/2007 đến hết năm 2015, Luật BHXH số 58/2014/QH13 hiệu lực từ...
rating 21 Mar, 2018 Lượt xem: 182932 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 2: Hàng tồn kho
CHUẨN MỰC SỐ 02 HÀNG TỒN KHO (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của...
rating 03 Apr, 2018 Lượt xem: 151196 Bình luận: 0
Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được...
rating 19 May, 2015 Lượt xem: 144750 Bình luận: 0
Thuế suất thuế GTGT 0 phần trăm
1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở...
rating 17 May, 2017 Lượt xem: 130207 Bình luận: 0