Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Nhóm
 
folder Chuẩn mực kế toán (26)
folder Chế độ kế toán doanh nghiệp (1)
Chế độ kế toán theo QĐ 15 và các quy định sửa đổi bổ sung.
folder Chế độ kế toán đặc thù (2)
Những quy định đặc thù so với chế độ kế toán doanh nghiệp.
folder Quản lý thuế (4)
folder Hóa đơn chứng từ (8)
folder Thuế giá trị gia tăng (7)
folder Thuế thu nhập doanh nghiệp (1)
folder Thuế thu nhập cá nhân (3)
folder Thuế nhà thầu
folder Thuế tiêu thụ đặc biệt (1)
folder Thuế bảo vệ mội trường (7)
Thuế bảo vệ mội trường
folder Phí và Thuế khác (9)
folder Hỏi - Đáp thuế (1)
Hướng dẫn chính sách thuế
folder Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm (6)
folder Lĩnh vực liên quan khác (4)
folder Vietnamese Accounting Standard (27)
folder Corporation Income Tax (1)
folder Foreign contractor tax
folder Value-added Tax (1)
folder Personal Income Tax (1)


Xem nhiều nhất
 
document Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LIST OF UNIFORM CHART OF ACCOUNTS FOR ENTERPRISES   ...
rating 18 Jul, 2012 Xem: 315992 Ý kiến: 0
document Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT...
rating 22 Jul, 2014 Xem: 53390 Ý kiến: 0
document Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm
Theo quy định của Luật BHXH (2006) và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản...
rating 18 Dec, 2012 Xem: 49190 Ý kiến: 0
document Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu...
rating 22 Jul, 2014 Xem: 47522 Ý kiến: 0
document Các hình thức kế toán
Hình thức kế toán Nhật ký chung Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung Đặc...
rating 13 Dec, 2012 Xem: 43370 Ý kiến: 0

Mới cập nhật
 
document Xác định thu nhập tính thuế TNDN
Xác định thu nhập tính thuế TNDN Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu...
rating 22 Aug, 2014 Xem: 11243 Ý kiến: 0
document Khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán
Đối tượng áp dụng. Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên nộp thuế theo phương...
rating 15 Aug, 2014 Xem: 4973 Ý kiến: 0
document Mức lương tối thiểu vùng 2014
Về mức lương tối thiểu vùng: Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa...
rating 15 Aug, 2014 Xem: 9190 Ý kiến: 0
document Hỏi đáp hóa đơn chứng từ theo Thông tư 39/2014/Tt-BTC
Câu hỏi 1: Công ty tôi là thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Được biết Thông tư mới bây...
rating 15 Aug, 2014 Xem: 0 Ý kiến: 0
document Khai thuế thu nhập cá nhân
Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Nguyên tắc khai...
rating 15 Aug, 2014 Xem: 7695 Ý kiến: 0