Recent Articles
Cắt giảm hồ sơ thủ tục trong lĩnh vực Thuế, Hải Quan, Chứng khoán
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet Nghị quyết 104/NQ-CP, ngày 09/10/2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính ...
rating 17 Oct, 2017 Views: 2801 Comments: 0
BHXH TP.HCM thay đổi phiếu giao nhận hồ sơ làm thủ tục BHXH từ ngày 10/10/2017
Ngày 09/10/2017, BHXH ban hành thông báo 2123/TB-BHXH. Theo đó thông báo: Ban hành 18 phiếu giao nhận hồ sơ giấy: Phiếu giao...
rating 16 Oct, 2017 Views: 2192 Comments: 0
Hướng dẫn nâng cấp KBHXH lên phiên bản ngày 09/10/2017
Nâng cấp KBHXH lên phiên bản ngày 09/10/2017. Có 2 cách để nâng cấp: Cách 1: Vào "Hệ thống" hoặc " Trợ giúp" chọn...
rating 13 Oct, 2017 Views: 7003 Comments: 0
Hướng dẫn đăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh
Căn cứ: Khoản 8 Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Điểm b Khoản 1 Điều 7 và phụ lục II Thông tư số 95/2016/TT-BTC...
rating 13 Oct, 2017 Views: 4537 Comments: 0
Webketoan - Thông tư 95/2016/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...
rating 13 Oct, 2017 Views: 3628 Comments: 0


Most Viewed
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ...
rating 25 May, 2015 Views: 801084 Comments: 0
Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
Theo quy định của Luật BHXH (2006) và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản trích theo...
rating 06 Sep, 2015 Views: 177038 Comments: 0
Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được...
rating 19 May, 2015 Views: 142113 Comments: 0
Chuẩn mực số 2: Hàng tồn kho
CHUẨN MỰC SỐ 02   HÀNG TỒN KHO (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của...
rating 15 May, 2012 Views: 140551 Comments: 0
Phương pháp khấu trừ thuế GTGT
1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn,...
rating 16 Sep, 2014 Views: 128240 Comments: 0
GET
POST
SESSION
Array
(
    [kb_category_id_] => 
)
COOKIE
Array
(
    [mobile_device_] => 0
)
FILES